Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 506
Item Margaretha de Taczali ducit testes contra Taczalina Alberti uxorem: primus Johannes Sczitniczski pro duobus. Chwalibogius Sczitniczski, Barthossius Sczitniczski, Meczslaus de Thaczali — Rota:

Jaco to ʃwacczø iaco ...
nepocradl. Sedzi Maczeyewi
inenoʃl doʃwey ʃzoni dodomu
[ne] ani tego vzʃtka ma