Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 505
Item Nicolaus Starogrodzski ducit testes contra Sandiuogium Melinski: primus Zegota Czeraczski, secundus Jasszek de Dupewecz, tercius Petrassius Czepurski, quartus Lakomirus, quintus Potrek Cula, sextus Jacussius Neprosewski — Rota:

Jaco to ʃwatcø iaco voczecha
Starogrodzkiego ʃina ne upo
ʃziwano podlug prawa kedi [ʃz] ʃzø
prawo dzelilo odluk oʃminacze
krziwen