Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 502
Item Nicolaus Starogroczski ducit testes contra Andream kmethonem de Goriszewice: primus Johannes Moszinski dictus, qui sedet in Kÿanczino, qui fuit circa hoc, secundus Nemerza Gorski, fuit circa hoc, tercius Dobeslaus Swecoczski, Mathias Grabowecz, Janussius Skrzineczski, Dobrogostius Skrzineczski — Rota:

... Tako gim
pomozi bog yʃwanti + iaco
przitem bili yʃz Jacub neprze
manczil Jandrzeya cudanu
trzech krziwen a trzech volow
alego ʃwø volø przeproʃil