Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 501
Item Nicolaus Splawski ducit testes erga dominam Xanska: primus Jacussius Rogalinski, secundus Dobeslaus Swekoczski, tercius Mathias Grabowecz, quartus Clemens de Roszkowski, Nicolaus qui transivit de Krziszewniki, sextus Potrek Sekirka — Rota:

Tako gim pomozi bog iyʃwanti +
tu gdze Mikolay naʃwey czanʃczi
pol ʃtawu vkazal tam pani Ochna
kazal ʃwim ludzem moczø gwaltem
ʃzeczi pobracz