Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 500
Causa Bartholomei scolteti et Dobeslai Quileczski — Item Bartholomeus scoltetus de Crobelewo ducit testes contra Dobeslaum Quileczski: primus Andreas Miluÿew &òyn&, Mathias scoltetus de Zatome, Johannes Dusz de Wraduÿewo, Petrus de Raduÿewo dictus Rak, Przeczslaus de Nowawesz — Rota:

Jaco to ʃwatczø iaco Bartlomey
Dobeʃlaowÿ trzi krziwni oyego
winø dal