Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 496
Causa Jacobi de Velzino et Derslai — Item Jacobus de Velzino ducit testes contra Derslaum Swanczinski: primus Stanislaus Lubiczski, secundus Olbrachat Tworcowski, tercius Dobrogostius Slawinski, quartus Mirzon Velzinski, quintus Jacussius Stopirka, sextus Wszegneuius Sadowski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ iaco to ʃwatcø iaco derʃek ʃtro
nø manʃa Oczanʃlaw(ÿ)[a] vcradl
[on] y Jacub yø gemu otÿanl.