Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 494
Causa Symani et Margarethe — Item Syman de Bogunewo ducit testes contra Margaretham de Lopuchowo: primus Drogomirus Nosalewski, secundus Nicolaus Besdrowski Cozel, tercius Andreas Cowalewski de Prusce, quartus Johannes Cowalewski, quintus Bronissius Cowalewski, sextus parvus Dobrogostius Slawenski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti +
iaco to ʃwatcø iaco Pany Margo
rzatha Symana Wranczila ... a ʃztego go
newprawila