Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1401 Pisarz: 21 Numer roty: 493
Causa Boguchne et Potrkonis — Item Boguchna civis Poznaniensis ducit testes contra Potrkonem de Sekirki: primus Paszko Negolewski, secundus Gnewomirus Krzestkowski, tercius Cucz Krzestcowski, quartus Wincencius Krzestcowski, quintus Andreas presbiter in Maiori Chrzipsko vicarius, sextus Dobeslaus Krzestcowski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwanti
+ iaco to ʃwatczø iaco Boguch
na nepodalaʃø weʃzkodø ...
...