Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 489
Item Jacussius Gwasdowski debet iurare contra Petrassium de Sokolniki in hec verba:

Tako mu pomoʃi bog yʃwanti
+ iacoʃm newrambil zapuʃta
Potraʃʃewi poiego wicupenu
zaiego trzimanu