Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 488
Causa eadem — Item alii testes contra eandem: primus Dobeslaus de Quilcza, secundus Henricus Stok, Petrus Wylk de Luboszina, Krzÿwosand de Baworowo, Kelcz Petrzski, Albertus Gronski — Rota horum:

Jaco to ʃwatczimi iaco hyncz
ka newʃøl paney Jgneʃke
wʃwoy rancze gwaltem
ynedal gegey naloʃze ʃzwe
mu bratu