Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 487
Causa Hyncece (!) et Jagneszce — Item Hynczka Szkapa ducit testes contra dominam Jagneszkam de Comorowo: primus Borek Gronski, secundus Zegotha Czeraczski, Nicolaus Cozelski, Nicolaus Petrzski, Johannes Lanczski, Martinus Withkowski — Rota:

Jaco to ʃwatczimi iaco hÿnczka
ʃwym [ob] Bratem nepoʃlal
ʃwÿch ludzi ani iego volø ani
iego kaznø panÿ Jagneʃzka
wʃzanta doczucey zeme