Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 486
Causa Andree et Jafroszce — Item Andreas Rosznowski contra Jafroszkam ducit testes: Nicolaus de Conarzewo, Wlodak Dambrowski, Andreas de Scorzewo, dominus Loduigus plebanus de Comorniki, Mala de Golenczino — Rota:

Jaco to ʃwatczimi iaco Jandrzey
neplaczil ʃwey ʃzeʃtrze Jafroʃzce
Przitrzech [led] leczech trzÿ
Grzÿwen platu Otrzidzeʃanth
Grzÿwen poʃzagu