Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 485
Causa Henrici et Petrassii — Item Henricus Wronczinski ducit testes contra Petrassium de Wronczino: Drogoslaw de Oszek, Jacussius Gwasdowski, Sczedrzik de Sczedrzikÿ, Wincencius de Gowarzewo, Swanthopelek Garbowski — — — Rota:

Jaco to ʃwatczimi iaco Jandrzich
neprziwodl napotraʃʃza Brze
chwÿ ani mu potrzeb dawal
ʃwego domu