Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 481
Causa Potrkonis et Boguchne — Item Potrko de Sekirki Minori ducit testes contra Boguchnam: primus Symon de Bÿlina, Johannes Sczitniczski, Potrko Camenewski — — — Rota:

Jaco to ʃwatczimi iaco potrek neʃzedzi
wbogugchninegey polouiczi domu
iedno wtegey polowiczi czʃzo mu
ʃzinowecz zaʃtauil.