Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 480
Causa Benakonis et Pauli. — Item Benak Sadowski ducit contra Paulum kmethonem de Sliwno: primus Wincencius familiaris Nicolai de Chybi, Andreas Cruppa, Martinus Dambrowski, Andreas de Rosznowo — Rota:

Jaco Benak newÿbil paw
lowich conÿ chøzebnø rzeczø
nadobrowolney drodze ani tego vzitka ma