Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1388 Pisarz: 4 Numer roty: 48
Johannes ducit testes contra dominum archidiaconum: Gotardus de Bauorowo, Johannes de Prziborowo, Mczignew de Sandzino. Sic iurabunt ad testimonium:

Jaco ian nefordroual Crziuoʃan<...>
kedÿ wʃzanl pod Wencencem ko<...> ani gich vʃzitka ma
...
Czʃo mi vczinil lancomir ʃkodÿ ʃw<...> ʃini tego mam dzeʃand grziven.