Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 477
Causa Potrek de Minori Sekirki contra Boguchnam — Item Potrek de Minori Sekirki ducit testes contra Boguchnam Gromanowa: primus Oczeslaus Grabonowski, Lutko Grabonowski, Gregorius de Gorzice, Przibko Jaroslawski, Johannes Chapawski, Vysek Chalawski — Rota:

Jaco to ʃwatczimi iaco Potrek
nepobral naboguchniney
czanʃczi ʃzita ozimini ani Jarzi
ni iedno na tegey czanʃczi
czʃzo mÿ ʃzÿnowecz zaʃtauil.