Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 474
Causa eadem Jacussii — Item idem Jacussius contra Petrassium de Sokolniki ducit: primus Petrassius de Colathi, Andreas de Scorzewo, Florianus de Marcouice, Janthoni de Glamboke, Petrus Golunski, Wlodak Dambrowski — Rota:

Jaco to ʃwatczimi iaco Jacuʃz
nekazal ʃwemu Owczarzewi
owecz a ni tego vzitka ma