Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 473
Causa Jacussii Gwasdowski contra Olbrachth — Item Jacussius Gwasdowski ducit contra Olbrachth Slanaczkemu: Johannes Glineczski, Johannes Golunski, Potrko Golunski, Jarost de Jagodno, Wenceslaus de Jagodno, Potrko Gorziczski — Rota:

Jaco to ʃwatczimi iaco Olbracht
nemal vJacuʃʃa volnego polu
ʃl[a](e)dza, ale mu noczø ʃbegl ʃgego
vprauiʃznø ÿ to mu ʃzito ʃdzil.