Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 472
Causa Michael Lubosz contra Przibigneuum — Item Michael Lubosz ducit contra Przibigneuum de Besdrowo: primus Mikosz Sczeboth, Krziwosand Baworowski et isti duo fuerunt presentes, Stanislaus de Rudkÿ, Jarandus de Baworowo, Kelcz Petrzski, Henricus Durink — Rota:

Jacoʃmi przitem bili iaco to
ʃwatczimi yʃze Michal ne
ranczil Przibignewowi Poʃ
politø ranka ale zaʃzø czøcz