Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 468
Causa Thomislawe — Item domina Thomislawa de Szelewo debet iurare in Costan contra Dobroszkam de Zalesze — — — Rota:

[Jacoʃz] Jacoʃm nepoʃlala nado
broʃczinø dzedzinø aniʃzim odbili gey
czanʃzeÿ