Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 467
Causa Laurencii et Ade — Item Laurencius Lodzski ducit testes contra Adam Dimoczewski et Johannem fratrem ipsius et ipsorum filiastis et sororibus: primus Nicolaus Starogrodzski castellanus, secundus Albertus archidiaconus Poznaniensis, tercius Nicolaus de Lubethowo dapifer Poznaniensis, Henrieus castellanus Xanski, quintus Galanska Przemanczski, sextus Przibak subdapifer — Rota:

Jaco to ʃwatczø iaco wawrzi
necz trzimal. Woda ʃMiʃʃynø
trzi lata ʃpocogem. anikti
go nagabal