Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 463
Causa Elizabeth — Item Elizabeth kmethonissa de Luboòzina commisit omnem accionem quam fecit et faciat contra dominum Mikossium de Pozarowo, Petro dicto Wylk heredi de Lubossina — Item Gregorius scoltetus de Maiori Sokolniki primus, secundus Petrus Wlozka, tercius Benanda, quartus Stephanus, kmethones de ibidem. Scoltetus sic iurabit — Rota:

Tako mi pomozi bog yʃwanti +
iaco yeʃzm zapowedzal pana
Mikoʃzew(ø) [ą] moczø Woczechowÿ Wan
zewÿ by iego roley neoral ani ge zal czoʃzo naney zito pobral
...