Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 462
brak łaciny

Tako gim pomozi bog ÿʃwati + iako
to ʃwathczø Jako micolaÿ bil dzelen ʃwim
bratem iacubem ÿtrzimal tø dzelniczø
trzi lata ʃpocogem niʃz gi iacub zazwal