Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 461
Causa Nicolai Dambrowski et Jacobi. — Item Nicolaus heres de Dambrowa ducit testes contra Jacobum fratrem suum de ibidem: primus Naraam de Rosznowo, secundus Miroslaus de Pawlouice, tercius Nicolaus Oweczka, quem recepit pro tribus, sextus Albertus Dimoczewski de Conarzewo. Sic iurabunt:

Tako nam pomozi bog yʃwanti
+ iaco to ʃwatczimi yʃze Micolay
(bil) (dzelen) (ʃwim) (bratem) (Jacubem)
trzÿ lata trzimal taø dzelniczø
ʃpocoÿem. czʃzo yø trzima niz ÿgÿ
Jacub zazwal