Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 459
Causa Jacussii Gwasdowski — Item pendet terminus feria sexta in magnis terminis Poznanie celebrandis inter Jacussium Gwasdowski ad prestandum iuramentum contra Petrassium Sokolniczski — — — Rota:

Tako mi pomozi bog yʃwanti +
iaco me cobili newicopali potra
ʃʃzewi rzepi