Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 450
Causa Petrassii Czepurski et Johannis iudicis Poznaniensis. — Item Petrassiaus Czepurski ducit testes contra dominum Johannem iudicem Poznaniensem: primus Janussius Scrzinka, secundus Mathias Grabouecz, tercius Bogussius Grabouecz, quartus Bodzatha Komorniczski, quintus Jacussius Rogalinski, sextus Jacussius Olziczskego — Rota:

Tako nam pomozi bog yʃwanti +
iacoto ʃwatczimi iʃz potraʃz ʃtawalʃø naten rok iaco mal. anogo nech[d]
czano prziaÿncz awtem nayego [rok]
røkoymi wʃanto ...