Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 449
Causa Nicolai Zatomski et Dobeslai Quileczski. — Item Nicolaus Zatomski ducit testes contra dominum Dobeslaum Quileczski: primus Martinus de Swanowo, gladifer Poznaniensis, secundus Michael &Skarbnik, tercius Sandziuogius Przematski, quartus Dobrogostius Gedzski, quintus Thomislaus castellanus Zunski, sextus Benak Kloszowski — Rota:

... Skarbnik ... Tako nam pomozi bog yʃwanti +
iaco to ʃwatczimi yz pan Dobeʃlaw
wandzey nedal penandzi yedno
Cztirdzeʃczÿ krziwen nati dzedzini
poʃagu