Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 448
Causa Johannis de Janowo et palatini Poznaniensis. — Item Johannes heres de Janowo debet iurare contra dominum Sandziuogium palatinum Poznaniensem — (26 v) Rota:

Tako mi pomozi bog yʃwanti + iaco
pan Woyewoda memu kmeczewi dwa
Cona wʃantø yego kaznø ÿyego poʃlanim
natargu dobrowolnem
... Tako mi pomozi bog yʃwanti +
iacom pana woyewodø vpominal
yzbimi mego kmecza wroczil.