Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 447
Causa Johannis Dzurce et Kalisiensis predicti. — Item Johannes Dzurka iurabit contra dominum Kalisiensem metsecundus cum tam bono sicud est solus — Rota:

Tako mi pomoz bog yʃwanti +
iaco ten Conn ʃtal zadzeʃzancz
krziwen. ... Tako ... iacoto ʃwatczø iaco ten
Conn czʃo wʃzant [poth] Potÿanowim
pacholkem ten ʃtal zadwadzeʃzcza
krziwen