Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 445
Causa Swanthoslai Kalisiensis et Potrconis. — Item Swanthoslaus dominus Kalisiensis ducit testes adversus Potrkonem Polayewski: primus Johannes Sczitniczski, Mroczek Pirzwoszewski, Thomislaus Lukowski, Swanszek Grilewski, Dzirzek Duss, Thomislaus Grambewski. Primi duo iurabunt, qui erant circa hoc factum:

Tako nam pomozi bog yʃwanti
+ iacoʃmi bili przitem kedi
pan kaliʃki poʃlal Cottka
domicolaya Chemczyna ʃina abi
prziʃzedl. cuprawu ywÿprawilʃø
aon nechczal ypoʃcodzil otprawa
awtem on zabit
... iacoto
ʃwatczimi