Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 444
Causa Dobeslai de Quilcza et Stronislawe. — Item Dobeslaus de Quilcza ducit testes contra Stronislawam heredem de Krzestcowice: primus Nemerza Jaroszewski, Stephanus Pozarowski, Drogomirus Nasalewski, Potrek Kÿkowski, Miroslaus Stopirka, sextus antiquus Stopirka Jacussius — Rota:

Tako nam pomozi bog yʃwanti
+ iacoto ʃwatczimi yze Orʃula Mat
ka Stroniʃlauiney [(e)] Dobeʃlawa Qui
leczʃkego nenagabala opoʃak Chwa
lini ani ʃznim wroczech ʃtal trzi
lata minøla