Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 443
Causa domine Dorothee et Nicolai Pnewski. — Item domina Dorothea olim Radzimska ducit testes contra Nicolaum, privigneum suum: primus Bogumilus vicarius ecclesie Poznaniensis, secundus Potrek Borowski, tercius Albertus archidyaconus Poznaniensis pro sine et pro toto, quod est avunculus predicte domine, isto non wlt perdere — — — Rota:

Tako nam pomozi bog
yʃwanti + iacoto ʃwatczimi yze nebila
yyedna vmowa kedi nagoʃline ... Radzimski vano ʃ wʃdawal
ʃwey zene nemano ʃkazicz liʃta wannego napnewach