Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 441
Causa Bar et Bolikonis — Nota Bar ducit testes contra Boliconem: primus Nicolaus subiudex Dobrzinensis, secundus Werusz, tercius Czÿbek, quartus Wyszota, quintus Nicolaus Brudzeszwski, sextus Symon Coszuczski.

Tako nam pomozi bog yʃwanti
+ iacoʃmi przitem bili yze Bar
wycupil. membranø ot Bolika an
mimoto berze ʃnego przeprawne
penandze ... iaco to ʃwatczimi

Duo iurabunt qui erant circa hoc factum: