Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 440
Causa Bolikonis et Bar — Nota quod Bolik ducit testes contra Bar: primus advocatus Garbacz de Wÿlun, secundus Stanczik de Ruda, tercius Stanimirus Witcowicz, Janussius Cucznik, Mÿnar de Nedzelsko, Andreas Stanczconis frater — — — Rota:

Tako nam pomozi bog yʃwanti
+ iacoʃzmi przitem bili yze bolik
vczinil ʃcodi dwadzeʃzcza krzi
wen [ʃcodi] oto obarowo neʃaplacene
... iaco to ʃwatczimi

Duo iurabunt qui erant circa hoc factum: