Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 432
Causa Thomconis Brilonis et Micossÿ Pozarowski — Nota testes, quos ducit Thomco Bril de Pruszicz contra Micosz Pozarowskÿ: primus Johannes Karcz, secundus Maczey Zak, tercius Boczan de Pruòzecz, quartus Jemola, quintus Nicolaus Zezulka, sextus Michal Cruk — — — Rota:

Tako mi pomozi
bog y ʃwanti + iaco to ʃwat
czø iaco Mikosz wiwodl zbrilem zgneʃdzenʃkego ʃandu
dorogozna, a tam mu mal
doʃzicz zayego conn ... vczi
nicz ... iacoʃzmi przitem bili