Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 431
Causa Mikossii Przeborowski et Brilonis. — Item Mikossius Pozarowskÿ ducit testes contra Brilonem kmethonem de Prusicz: primus Nicolaus Wyòzenskÿ, secundus Naczslaw Kikowský, tercius Nemerza Otorowskÿ, quartus Jaszek Besdrowskÿ, quintus Paulus Belezenskÿ, sextus Derslaus Swandzinskÿ — Rota:

Tako mi poznozi bog yʃwnati + iaco Mikoʃz
wrod(c)zil Thome ten Conn cza
lo a ne pogorʃzil mu go