Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 430
Alia rota:

Tako iaco to
ʃwatczø iaco ten liʃt wʃdawni
wizedl ot Sandziuoya Staroʃti