Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 428
Causa Przeczslai de Lutome et Smichne Orzelske. Nota testes, quos ducit Przeczslaus de Lutome contra Smichnam Orzelske: primus Johannes Przeborowskÿ, secundus Johannes Galanska, tercius Andreas Ptaszkowskÿ venator Poznaniensis — Rota. Johannes Przeborowskÿ sic iurat:

Tako mi pomozi
bog yʃwanti + iacom wten
czaʃz Szedzal naʃandze ot woye
wodi kedi Smichna Otʃandzo
na poʃzaʃznich penadzÿ ... iacomʃzø otto przal kedi Simich
na otʃandzona poʃzaznich pe
nandzi
... iaco to ʃwat
czø iaco Simichna otʃzandzona
poʃzaznich penandzi