Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 426
Primus Martinus Czeradzskÿ, Swanszek Grilewsky, Wincencius Lubowskÿ, Derslaus Zunskÿ, Slawnik de Stare, Derslaus Czeradzskÿ — Rota Czedzerad:

Tako mi
pomozi bog yʃwanti + iacoʃm woye
wodzini ludze polapal tedi kedi
cradlÿ lodzø na Cuʃʃewe Jezerze