Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 422
Item Martinus Witcowskÿ debet solus iurare contra Jarandum et Stanislaus Lubiczskÿ &naòwadeczò{t}wo — Rota:

... naʃwadeczʃ(t)wo ... Tako mi pozi[n] bog yʃwanti + iaco Jarantowÿ
Poʃak wʃzitek zaplaczon name
noni