Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 421
Causa Jarandi de Baworowo et Martini de Vitcowo — Item Jarandus testes producit de Baworowo contra Martinum de Witcowo: primus Sandziuogius Psarskÿ, secundus Bodzantha Gorzeczskÿ, tercius Adam Welzenskÿ, quartus Wincencius Krzestkowskÿ, quintus Gnewomirus de Krzestkowskÿ, sextus Derslaus Swanczinskÿ — Rota pro Bodzantha Gorzeczsky et Sandziuogius Psarskÿ:

Tako nam pomozi bog iʃwanti
+ iacoʃzmi vyednali Marczina
zyerantem a Marczin wtem neʃtal
...
Tako nam pomozi bog yʃwanti
+ iaco to ʃwatczimi yʃz vyednano
Marczina Syerantem a Marczin
wtem neʃtal