Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 420
Item Jarandus heres de Baworowo producite (!) testes contra Martinum heredem de Vitcowo: primus testis Sandziuogius Psarskÿ, secundus Bodzatha Gorzeczskÿ, tercius Adam Welzenskÿ, quartus Wincencius Krzestcowskÿ, quintus Gnewomirus de Krzestkowskÿ, sextus Derslaus Swanczinskÿ — Rota:

Tako mi pomozi bog
<...>anti + iaco Jaronthow poʃzak
<...>
k zaplaczon namenoni