Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1400 Pisarz: 21 Numer roty: 417
Item Jaszko heres de Dupewcze ducit testes adversus Czeslaum heredem de Grabowcz (!) pro decem marcis grossorum: primus testis Johannes capellanus de ...radze, Johannes vicarius de Neproszeuo, tercius Paulus, quartus Albertus ... suus, heredes de Negoleyewo, quintus Dobeslaus de Rczelino, sextus ... Palanczsky. — Rota:

Tako <...> pomozi bok yʃwanti + iaco <...>
czimi ÿʃze ne obeczal ʃzwø m<...>
Czeʃlawoÿ yedno dwadzeʃcza k<...>