Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1399 Pisarz: 21 Numer roty: 415
Item Jactor producit testes contra Johannem Golinskÿ: primus Petrus Sekirka, Boguslaus Sekirka, Czeslaw Grabouecz, Wirzbanta Grabowecz, Boguslaus Grabowecz, Nicolaus Sekirka:

Tako nam
pomozi bok yʃwanti + iaco to ʃwatczimi
yʃz Jactor Gumna nepozekl ani mu
otpowedal.