Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1399 Pisarz: 21 Numer roty: 412
Item abbatissa de Owensca producit testes adversus Andream et Adam: primus Johannes Werzeniczsky, Sandziuogius Vrzarzowskÿ, Jura Belawskÿ, Potrek Nasilinskÿ, Jasszek Soleczski, Stanislaus Lubiczskÿ. Rota:

Tako
mi pomozi bok. yʃwanti + czʃo
Micolay pobral. ʃzano [na a] xeneye lance
tey vziwala przed[e]drzimi lati