Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1399 Pisarz: 21 Numer roty: 409
Item comendor sancti Johannis producit testes contra Johannem Loczskÿ: primus Swantoslaus thezaurarius de Brzozowgaÿ, Przeczslaus filius eiusdem Swantoslai, subpincerna Cleszcewsky, advocatus de Goslina, Petrus Cott de Tarnowo, Nicolaus Jaminskÿ, canonicus ecclesie Poznaniensis: Rota:

Tako mi pomozi bok yʃwanti +
iaco to ʃwatczø iaco Comendor nepoʃlal
ʃwego luda po Janowo drzewo anitego vzitca ma.