Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1399 Pisarz: 21 Numer roty: 406
Item Ramsz, heres de Czacze, producit testes adversus Petrum dictum Groth, civem de Zitawa: primus Petrus de Scorzacewo, secnndns Nicolaus plebanus de Vilcowa, tercius Martinus de Geligowo, quartus Zander dictus Bolcz, quintus Hannos Richenstot, sextus Przeczslaus Lassztskÿ. Et sic iurabunt:

Tako mi pomozi bok yʃwanti
krz(i)s iaco to Swanczimi yʃz Ramʃz
neuinouat witch trzidʃzce z[o]lotich
ani wtem poʃtawczu (a)ni witch pan
czi krziwnach (a)ni witch zamoʃtra
lech (ani) witch zodlach ani tego
vzitka ma.