Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1399 Pisarz: 19 Numer roty: 400
Nota, quod Jaroslaus de Jagodno ducit testes contra Petrasium dictum Cottus de Tarnowo: item primus Johannes Golunski, secundus Nicolaus Slothniczski, item tercius Laurencius Jestwastowski, item quartus Bogufal Jestwastowski, item quintus Andrzich Wronczinski, item sextus Dobeslaus de Zdzarovite. Rota:

Tako gÿm pomoʃz bog i ʃwøti +
Czʃo iøl iaroʃlaw bartka to gi iøl [ez mu rø] wzapuʃcze ez mu røbil wzapu
ʃce nocznø rzeczø