Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1399 Pisarz: 19 Numer roty: 399
Nota, quod veniens ministerialis coram iudicio publice recongnovit, quod Stanislaus Lubiczski cum suis testibus debite iuravit et pertransivit erga Albertum de Rzeszotarzewo. Rota in hec verba canebatur sic:

Tako gÿm pomozi bog ...
iaco ʃø przitem bili eze ʃtaʃzek vocechowÿ dal dzen pirwi drugi
trzeczÿ cu roʃdzelenu teÿ dzedzini
aon ktemu nebil.